Zawa

Habaale Kooruso modhetena hi yoodo

Koorusoyi bentesi Amaaro Woredaaka Addisi Ababapara 458 kiilo meetira Omixo Omiti wude gida katama maaqe Hawwaasapa 210 kiilo meetire garako. Yeyiidiw koorusoyi  bentesi, Oshichi badena Oromo Wude, Hadursana  badena Konxuwara Derashiyara woreda, Afanaa Oromo Wude yeyidiwo asi Oomona Burje woredayidiko. Koori laga woga keenge gisha yeefo kaase, kuula kaaseni yeyidiwo asi zingalitani hosi dodhi beyesuko he danda'e.

Buro gara ha'esume garsi aakusiyara modhusiyaara nu naqooronike he maxuwaara maruwaara nu website gara gaduwayiita www.koorete.com

This website was created through funding provided by the European Union. The contents of this website can in no way be taken to reflect the views of the European Union. https://eeas.europa.eu/delegations/ethiopia_en | https://ec.europa.eu/europeaid/index_en

Your encouragement is valuable to us

Your stories help make websites like this possible.